Czuję siebie
Czy możliwa jest całościowa, społeczna i systemowa – a nie tylko indywidualna – zmiana w kierunku większej akceptacji ciała?